In opdracht van Colland Arbeidsmarkt is in de eerste helft van 2016 een telefonisch onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Panteia en de beleidsonderzoekers. Aan de ondernemers zijn vragen gesteld over de situatie in 2015 en over hun verwachtingen van 2016. De opzet en resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in

In totaal hebben meer dan 3.300 bedrijven met werknemers (22% van het Colland-bestand) en 1.000 zelfstandigen (bedrijven zonder werknemers in eigen dienst) uit de verschillende sectoren binnen Colland deelgenomen aan het telefonisch onderzoek. Daarnaast is er gebruik gemaakt van al beschikbare gegevens uit andere onderzoeken.

Het beeld voor Colland als geheel achten wij betrouwbaar en representatief voor alle bedrijven die bij Colland zijn geregistreerd. De uitkomsten voor bedrijfsverzorging, paddenstoelenteelt, open teelten tuinbouw overig en groothandel in bloembollen zijn indicatief. Door afronding kan een optelling van percentages soms op 99 of 101 procent uitkomen. De eindverantwoordelijkheid berust geheel bij Panteia.

Selecteer hieronder de groepen voor in het overzicht:

(door nogmaals op het item te klikken wordt deze weer uitgeschakeld)

Loonwerk
w.v. agrarisch loonwerk
w.v. cultuurtechnische werken
Bos en natuurbeheer
Bedrijfs-verzorging
Hoveniers
w.v. hoveniers
w.v. groenvoorzieners
Paddenstoelenteelt
Dierhouderij
w.v. melkveehouderij
w.v. varkenshouderij
w.v. pluimveehouderij
w.v. graas-dieren
Glastuinbouw
w.v. glasgroenten
w.v. glasplanten en glasbloemen
Open teelten landbouw
Open teelten tuinbouw
w.v. open teelten fruitteelt
w.v. open teelten tuinbouw overig
Open teelten bloembollen
Open teelten boom-kwekerij
Groothandel in bloembollen
Totaal Colland